Računarske mreže

Računarska mreža osnovni je uslov rada svakog informacionog sistema. Projektovanje mreža je veoma opsežan i ozbiljan posao, koji zahteva pre svega dobro planiranje uzevši u obzir sve zahteve korisnika. Pre nego što pristupimo izvodjenju radova na postavljanju kablova i ostale opreme, neophodno je do detalja razraditi projekat mreže.Kvalitetno urađen projekat će svakako doprineti da se izabere optimalno rešenje koje će najviše odgovarati potrebama i mogućnostima Korisnika. U stanju smo da ponudimo izbor između svih raspoloživih tehnologija za LAN i WAN mreže i da u saradnji sa Vama izaberemo najbolje. Realizujemo sve tipove računarskih i komunikacionih mreža. Implementiramo sisteme strukturnog kabliranja bazirane na UTP,FTP,STP kablovima.Pomoću 5E,6 i 7 kategorije pasivnih komponenti u mogućnosti smo da ostvarimo aktuelne mrežne protokole (10/100/1000 Mb/s).Po potrebi postavljamo i optičke kablove i Wireless opremu.