Shrooms SOFT
close

 

Kako do nas?
Compact PDF Štampa El. pošta

•    Unos podataka o artiklima preko
tastature kase i PC-a
•    Štampa 5000 linija računa sa punim
baterijama, bez mrežnog napajanja
•    Radna temperatura:  od -20°C do + 40°C

IZVEŠTAJI
•    Po artiklima, odeljenjima, grupama proizvoda
i operaterima
•    Dnevni izveštaj sa i bez nuliranja
•    Periodični izveštaj:  po datumima ili periodima

TASTATURA
•    23 tastera
ZAKLJUČAVANJE
•    3 nivoa pristupa
•    lični pristupni kod operatera
 
NAPAJANJE
•    Napajanje preko mrežnog ispravljača
220 V / 7,5 V ;    500 mA
•    Baterijsko napajanje  4 x 1,2 V / 1,3 Ah
•    Automatsko punjenje baterija
 
DIMENZIJE
•    172 x 165 x 67 mm
 

OSNOVNE KARAKTERISTIKE
•    Do 3000 artikala
•    10 odeljenja
•    16 operatera
•    9 poreskih stopa
•    Mešovita plaćanja
•    Logo preduzeća koji se može
programirati
•    Režim kalkulator
•    Režim "on-line" i "fiskalni štampač"
ŠTAMPAČ
•    Termalna tehnologija
•    5 linija u sekundi
•    18 karaktera po liniji
•    Širina papira 55 mm (35 mm za račun i 20
mm za kontrolnu traku)

DISPLEJ
•    Operater :  numerički LCD, 10 karaktera
•    Kupac :  numerički LCD, 10 karaktera
TEŽINA
•    610 g
 
/templates/